HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2022

GS.TS Nguyễn Hải Nam, Trường Đại học Dược Hà Nội – Chủ tịch HĐGT

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

GS. TSKH Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

GS.TS. Nguyễn Sơn Bình, Đại học Northwestern Mỹ

GS.TS. Pierre Darriulat, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, VAST

GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ – Địa chất

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

GS.TS Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN