Giải thưởng Tạ Quang Bửu là Giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức định kỳ 03 năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển.

Thông tin chung

Giải thưởng được trao cho tác giả của các công trình khoa học xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam và công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển.

Quy chế Giải thưởng được ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN ngày 15/8/2023. Theo đó, Giải thưởng được xét tặng cho các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm Khoa học tự nhiên (Toán học, Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác), Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y dược và Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn. Cơ cấu Giải thưởng bao gồm không quá 05 Giải thưởng chính và 03 Giải thưởng cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

Hằng năm, các nhà khoa học với các công trình khoa học xuất sắc được tổ chức, cá nhân đề cử, hoặc tự đăng ký ứng cử, xét tặng Giải thưởng. Các hồ sơ được đánh giá thông qua Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Hội đồng xét tặng Giải thưởng (bao gồm Chủ tịch các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản và các nhà khoa học có uy tín quốc tế như: GS.TS. Pierre Darriulat, GS.TS. Ngô Bảo Châu, GS.TS. Trịnh Xuân Thuận, GS.TS. Vũ Hà Văn, PGS.TS. Đoàn An Hải, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên, GS.TS. Đàm Thanh Sơn, GS.TS. Nguyễn Sơn Bình, GS.TS. Guy Thwaites, GS. TS. Nguyễn Đức Khương, GS.TS. Philippe Papin, TS. Nguyễn Trọng Hiền…). Hội đồng Giải thưởng xem xét, đề xuất công trình đoạt Giải thưởng trên cơ sở đánh giá của các Hội đồng khoa học chuyên ngành và chuyên gia phản biện quốc tế.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2014

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Hồ sơ được HĐKH ngành đề cử
Hồ sơ đăng ký tham dự
Chơi Video

Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ chào mừng Ngày Khoa học và ...
Xem Chi Tiết

Họp hội đồng xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

Theo kế hoạch triển khai Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024, ngày 02/5/2024 tại Hà Nội, Hội đồng xét ...
Xem Chi Tiết

Giải thưởng Tạ Quang Bửu: Để chọn được người xứng đáng?

Với việc bắt đầu áp dụng các điều kiện mới, Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024 đang được kỳ vọng ...
Xem Chi Tiết

Triển khai đánh giá xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

Ngày 6/3/2024, Hội đồng Xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 đã họp triển khai công tác đánh ...
Xem Chi Tiết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: www.nafosted.gov.vn | Email: nafosted@most.gov.vn
Điện thoại: 024 3936 7750

Chung nhan Tin Nhiem Mang