Triển khai đánh giá xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

  • NAFOSTED 

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái cho rằng Hội đồng cần thống nhất phương thức đánh giá xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 để công tác triển khai, xét chọn Giải thưởng có hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và liêm chính khoa học; giúp Giải thưởng đảm bảo chất lượng, uy tín và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, Bộ KH&CN – trực tiếp là Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, cơ quan thường trực của Giải thưởng – sẽ hỗ trợ tối đa Hội đồng để quá trình đánh giá xét chọn Giải thưởng đảm bảo nghiêm cẩn, đúng tiến độ; đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia trong Hội đồng căn cứ theo Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu mới được ban hành (kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN) để phát huy tối đa chức năng của Hội đồng trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái – Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, đại diện Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia – Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã báo cáo tổng hợp công tác triển khai tiếp nhận, chuẩn bị cho quá trình đánh giá hồ sơ đề cử Giải thưởng; cung cấp cho Hội đồng thông tin về các quy định mới trong Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Theo báo cáo, Bộ KH&CN triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2024, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 97 hồ sơ, trong đó hồ sơ 76 trong lĩnh vực KHTN&KT, 21 hồ sơ trong lĩnh vực KHXH&NV; 71 hồ sơ đề cử Giải thưởng chính và 26 hồ sơ đề cử Giải thưởng trẻ.

Một trong những điểm mới của Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN là Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử thay vì các nhà khoa học tự ứng cử như trước; Xem xét, lựa chọn nhà khoa học để trao giải thưởng thông qua việc đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản trong tối đa 3 bài báo khoa học quốc tế được công bố trong thời gian 7 năm.

Toàn cảnh Phiên họp

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng cơ bản nhất trí với cách tiếp cận, phương thức và tiêu chí đánh giá Giải thưởng; phối hợp giữa Hội đồng khoa học các ngành, liên ngành với Hội đồng Giải thưởng.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành Kinh tế của Quỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng trao đổi tại phiên họp

GS.TS Trần Xuân Nam – Chủ tịch Hội đồng Xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho biết, Hội đồng thống nhất làm việc theo Quy chế Giải thưởng mới và đảm bảo nguyên tắc khách quan, dân chủ, bảo mật thông tin; Các thành viên trong các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (HĐKH) chịu trách nhiệm theo dõi, thuyết trình, báo cáo về các hồ sơ do các HĐKH đề xuất với Hội đồng xét tặng Giải thưởng; HĐKH và Hội đồng xét tặng Giải thưởng có thể mời thêm chuyên gia ngoài Hội đồng có chuyên môn phù hơp (nếu cần thiết) để đánh giá, bảo đảm sát với nội dung công trình.

GS.TS Trần Xuân Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng phát biểu kết luận Phiên họp

Công tác xét tặng Giải thưởng sẽ kéo dài đến tháng 4/2024 và dự kiến trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2024.