TS. LÊ TRỌNG LƯ

  • NAFOSTED 

TS. Lê Trọng Lư sinh năm 1972 tại Thanh Hoá, tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận bằng Tiến sĩ Hoá học, chuyên ngành vật liệu nano cho ứng dụng y sinh tại Trường Đại học Liverpool (Vương Quốc Anh). Hiện nay, TS. Lê Trọng Lư là Phó Viện trưởng Viện kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông là một trong những nhà khoa học Việt Nam đầu tiên triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp các vật liệu nano cho ứng dụng y sinh, đã công bố trên 20 bài báo khoa học trên các tạp chí ISI có chỉ số IF cao.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Le T. Lu, Ngo T. Dung, Le D. Tung, Cao T. Thanh, Ong K. Quy, Nguyen V. Chuc, Shinya Maenosonoe and Nguyen T. K. Thanh, Synthesis of magnetic cobalt ferrite nanoparticles with controlled morphology, monodispersity and composition: the influence of solvent, surfactant, reductant and synthetic condition, Nanoscale, 7 (2015), pp 19596-19610.

Công trình nghiên cứu đã làm sáng tỏ cơ chế hình thành và phát triển của các hạt nano – một khám phá quan trọng cho phép điều khiển chất lượng và các thông số hạt như mong muốn thông qua việc thay đổi điều kiện tổng hợp. Công trình cũng lần đầu tiên sử dụng một loại hoá chất mới với chi phí bằng 1/20 hoá chất thường được các nhóm nghiên cứu trên thế giới sử dụng, do đó cho phép giảm giá thành sản phẩm gần 80%. Công trình được công bố trên tạp chí Nanoscale, là tạp chí có uy tín cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nano với chỉ số ảnh hưởng IF =7.76 (năm 2015).