Thông tin về hồ sơ Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Ngày 31/12/2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. Quỹ đã nhận được tổng số 45 hồ sơ trong 08 ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2019 việc xét chọn Giải thưởng Tạ Quang Bửu tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian tới, Cơ quan Điều hành Quỹ sẽ tổ chức kiểm tra tính hợp lệ và đánh giá xét chọn các hồ sơ. Giải thưởng dự kiến được công bố, trao tặng cho các nhà khoa học vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019).

Được tổ chức từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học nói chung và các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật nói riêng. Hằng năm, Cơ quan điều hành Quỹ đã nhận được số lượng hồ sơ đăng ký Giải thưởng trung bình từ 40 đến trên 50 hồ sơ. Đặc biệt, năm 2019 đã có nhiều tổ chức KH&CN chuẩn bị hồ sơ, đề cử các nhà khoa học của đơn vị tham gia xét tặng Giải thưởng (Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng các năm trước phần lớn là các nhà khoa học tự ứng cử), bao gồm Viện Toán học, Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện KH&CN Quân sự, Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và các nhà khoa học đã đề cử hồ sơ xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. Việc đề cử hồ sơ tham dự Giải thưởng thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng của các tổ chức KH&CN, các cá nhân nhà khoa học đối với kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong đơn vị.