PGS.TSKH. PHẠM ĐỨC CHÍNH

  • NAFOSTED 

PGS.TSKH. Phạm Đức Chính sinh năm 1958 tại Nam Định. Ông làm việc tại Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus (Minsk, Liên Xô cũ) vào năm 1981. Ông đã được nhận học bổng nghiên cứu Humboldt tại Trường Đại học Aachen, Cộng hòa Liên bang Đức (1999) và Fulbright tại Đại học Princeton, Mỹ (2002). Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cơ học vi mô và đồng nhất hóa và thích nghi và hỏng dẻo các kết cấu. PGS.TSKH. Phạm Đức Chính đã công bố hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí ISI.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Pham DC, Consistent limited kinematic hardening plasticity theory and path-independent shakedown theorems, International Journal of Mechanical Sciences, 130 (2017) 11-18

Lý thuyết dẻo tái bền động học giới hạn đã được xây dựng hoàn chỉnh, với 4 giả thiết xuất phát cơ bản: 1-Giả thiết hao tán dẻo tối đa; 2-Giả thiết tái bền ổn định mạnh; 3-Giả thiết hysteresis dương; 4-Giả thiết Bauschinger đa chiều. Với các giả thiết đó, các định lý thích nghi động và tĩnh đã được xây dựng và chứng minh, cho phép xác định vùng biên cho các ngoại lực, mà với bất kỳ lịch sử đặt tải nào nằm trong phạm vi đó – kết cấu sẽ an toàn (thích nghi); ngược lại khi vùng biên tải trọng bị vi phạm một hay nhiều lần – kết cấu sẽ mất khả năng chịu lực (hỏng dẻo). Các định lý cũng cho phép xác định dạng hỏng dẻo cụ thể khi kết cấu mất khả năng chịu lực.

Với các đóng góp cho hướng nghiên cứu “Thích nghi và hỏng dẻo kết cấu chịu lực” (chiếm hơn ¼ số công bố ISI của mình), PGS. Phạm Đức Chính đã được mời viết các Chương-bài về lĩnh vực cho 2 Bộ sách “Bách khoa thư về mài mòn, ma sát, và bôi trơn” (Springer-New York, 2013), và “Bách khoa thư về Cơ học môi trường liên tục” (Springer-Berlin, Heidelberg sẽ được xuất bản thời gian tới).