PGS.TS NGUYỄN NGỌC MINH

PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 1979 tại Thái Nguyên. Ông từng học tập, trao đổi nghiên cứu tại các nước Đức, Hoa Kỳ, Anh và hiện đang giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông và các cộng sự tập trung nghiên cứu về silic sinh học (phytolith) nhằm đề xuất các giải pháp hỗ trợ quản lý dinh dưỡng đất canh tác nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Nguyen, N.M., Dultz, S., Picardal, F., Bui, T.K.A., Pham, V.Q., Schieber, J., 2015. Release of potassium accompanying the dissolution    of    rice    straw     phytolith.   Chemosphere,  119, 371–376.

Công trình “Release of potassium accompanying the dissolution of rice straw phytolith” dựa trên phân tích chụp cắt lớp siêu hiển vi tia X đã phát hiện ra cấu trúc của silic sinh học (Phytolith) trong cây lúa và cấu trúc này như một kho chứa khoáng chất dinh dưỡng trong đó có kali có thể cung cấp cho cây trồng. Nghiên cứu này nhấn mạnh ý nghĩa của kho dự trữ kali trong rơm rạ, nguồn “tài nguyên” vô cùng dồi dào ở nước ta.