GS.TS NGUYỄN VĂN HIẾU

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1972 tại Thừa Thiên Huế. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Twente, Hà Lan năm 2004. Từ đó đến nay, ông nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông được phong Phó Giáo sư và Giáo sư vào các năm 2009 và 2015. Ông là người xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu về cảm biến nano (www.iSensors.vn) tại Viện ITIMS. Cho đến nay, ông và nhóm nghiên cứu đã công bố được hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí ISI. Hướng nghiên cứu chính của ông là phát triển các loại vật liệu nano mới nhằm ứng dụng cảm biến khí và cảm biến sinh học.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, 2012. Design of SnO2/ZnO hierar- chical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing perfor- mance, Sensors and Actuators B 174, 594-601.

Công trình được công bố trên tạp chí xếp hạng thứ 4 trên tổng số 133 tạp chí theo xếp hạng của SCImago năm 2017. Tạp chí có H-index là 151 và chỉ số ảnh hưởng 5 năm (thời điểm năm 2017) là 4,85. Từ năm 2012 đến năm 2017, công trình được trích dẫn khoảng 114 lần (Google Scholar). Trong công trình này, tác giả và nhóm nghiên cứu đã đưa ra phương pháp chế tạo cấu trúc nano thứ cấp mới đơn giản, dễ điều khiển và có thể mở rộng cho việc chế tạo nhiều loại cấu trúc nano thứ cấp khác trên cơ sở các cấu trúc nano một chiều. Các cấu trúc nano thứ cấp này, ngoài có diện tích riêng bề mặt lớn, chúng còn có định hướng tinh thể cao so với các vật liệu xốp nano thông thường đồng thời sự hình thành các tiếp xúc dị thể góp phần tăng cường đáng kể khả năng nhạy khí của vật liệu. Việc chế tạo được nhiều cấu trúc nano thứ cấp mới sẽ mở rộng khả năng ứng dụng của các cấu trúc nano một chiều truyền thống, không chỉ ở lĩnh vực cảm biến khí mà còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác như lĩnh vực quang xúc tác, linh kiện điện tử nano, pin năng lượng v.v..