DR. NGUYEN TRUONG THANH HIEU

Dr. Nguyen Truong Thanh Hieu was born in 1985 in Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam. Since 2005, he studied at Volgograd State Technical University – Russian Federation, and successfully defended his Ph.D. thesis in Electronic Physics in 2015. Currently, he is teaching and researching at Ton Duc Thang University. His research is in Applied Physics and Materials Science, with the main research direction being electron scattering in matter. He also study the dielectric and optical properties of materials, especially two-dimensional materials.

Work

Nguyen Truong Thanh Hieu, 2016. Low-energy electron inelastic mean free path in materials. Applied Physics Letters, Vol. 108, 172901.

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất một phương pháp tổng quát nhằm xác định chính xác quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của điện tử năng lượng thấp (dưới 100 eV) trong vật liệu. Kết quả của công trình đã cho thấy quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của điện tử có thể được xác định trong hệ hình thức điện môi với độ chính xác tương đương với các tính toán nguyên lý đầu sử dụng phép xấp xỉ GW trong lý thuyết hệ nhiều hạt. Đồng thời, phương pháp được đề xuất là một lựa chọn khác cho việc tính toán thời gian sống của điện tử nóng (một đại lượng quan trọng trong động học điện tử siêu nhanh).