PGS.TS. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN

PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1996, Thạc sĩ Phôi học lâm sàng tại Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 1999, Bác sĩ nội trú sản phụ khoa năm 2003 và Tiến sĩ Y học chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2016 và được phong học hàm Phó giáo sư năm 2019. Hiện nay, PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan là Trưởng Bộ môn Phụ Sản và là Phó trưởng Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM. PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan đã có hơn 30 bài báo trên tạp chí ISI với tổng số gần 600 lượt trích dẫn và chỉ số trích dẫn (H-index) là 12 (theo Google Scholar, tháng 5/2020). Hiện nay, PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan và cộng sự đang xây dựng nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Y học sinh sản, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu châu Á trong lĩnh vực này.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Lan N. Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, Robert J. Norman and Ben W. Mol, 2018. IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine, 378(2): 137-147.

Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu trên 782 phụ nữ vô sinh không có hội chứng buồng trứng đa  nang thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), so sánh tỉ lệ thai diễn tiến và tỉ lệ trẻ sinh sống của chuyển phôi đông lạnh với chuyển phôi tươi. Kết quả cho thấy chuyển phôi đông lạnh có hiệu quả tương đương chuyển phôi tươi, do đó, có thể thực hiện đông lạnh phôi để giảm số phôi chuyển vào buồng tử cung, giảm biến chứng đa thai của thụ tinh trong ống nghiệm.