PGS.TS. PHẠM TIẾN SƠN

PGS.TS. Phạm Tiến Sơn sinh năm 1964 tại Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt năm 1985 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành hình học – tô pô, tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2000. Ông công tác tại Trường Đại học Đà Lạt từ năm 1985 đến nay và là thành viên Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán nhiệm kỳ 2018 – 2021. Ông nghiên cứu về hình học, tô pô và đặc biệt là hiện tượng kỳ dị tại vô hạn của các ánh xạ đa thức. Gần đây, ông tập trung nghiên cứu về bài toán tối ưu nửa đại số. Ông cùng các đồng nghiệp đã viết 01 cuốn sách chuyên khảo và công bố hơn 50 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Gue Myung Lee and Tien Son Pham, 2017. Generic properties for semialgebraic programs. SIAM Journal on Optimization, Vol. 27, No. 3, 2061–2084

Công trình này nghiên cứu một vấn đề cơ bản của toán học và ứng dụng của nó, đó là bài toán tối ưu nửa đại số: tìm giá trị nhỏ nhất của một hàm đa thức trên một tập nửa đại số. Đây là bài toán “NP-khó” và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà toán học. Dựa trên một vài ý tưởng của lý thuyết kỳ dị và sử dụng các công cụ của hình học nửa đại số, công trình chỉ ra tính tổng quát của các bài toán tối ưu nửa đại số.