PGS.TS. NGUYỄN THỊ LỆ THU

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu sinh năm 1982 tại TP. Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp đại học ngành công nghệ vật liệu tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2005. Cuối năm 2005, bà bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh với GS. Arend Jan Schouten và GS. Gerrit ten Brinke tại Trường Đại học Groningen, Hà Lan. Năm 2010, bà tiếp tục nghiên cứu sau Tiến sỹ với GS. Filip du Prez tại Trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ. Từ năm 2013, bà là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Bà và đồng nghiệp đã công bố được hơn 50 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí SCIE (WoS). Hướng nghiên cứu chính của bà là tổng hợp và cải tiến tính chất các hệ vật liệu polyme thông minh như polyme nhớ hình, polyme cảm biến và polyme tự lành.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Thuy Thu Truong, Son Hong Thai, Ha Tran Nguyen, Dung Thuy Thi Phung, Loc Tan Nguyen, Hung Quang Pham, and Le-Thu T. Nguyen*, 2019. Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels−Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature. Chemistry of Materials, Volume 31, 2347−2357.

Công trình nghiên cứu chế tạo một hệ vật liệu polyuretan có cơ tính cao đồng thời kết hợp được tính năng “tự lành” vết rạn nứt và vết cắt, nhờ vào cấu trúc phân tử chứa liên kết thuận nghịch Diels-Alder không nằm ngẫu nhiên mà được thiết kế đặc biệt sắp xếp tại vị trí bề mặt phân pha. Đối với các công trình nghiên cứu trước đây trên thế giới, vật liệu polyuretan trên cơ sở liên kết thuận nghịch Diels-Alder đều có cơ tính thấp hoặc chỉ có thể “tự lành” ở nhiệt độ cao (110-180 độ C). Hệ vật liệu nghiên cứu trong công trình này là vật liệu polyuretan trên cơ sở liên kết Diels-Alder được công bố đầu tiên trên thế giới cho thấy có tính năng “tự lành” tốt ở nhiệt độ dịu nhẹ (60-70 độ C) mà vẫn đảm bảo có cơ tính cao.