Hội đồng Giải thưởng họp đánh giá 8 hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

  • NAFOSTED 

Sáng ngày 29/4/2020 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu (HĐGT) đã họp phiên đánh giá xét chọn tám (08) hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 gồm 10 thành viên, do GS.TSKH. Ngô Việt Trung Chủ tịch HĐGT, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Phó Chủ tịch HĐGT, các ủy viên bao gồm: GS.TS. Đặng Đức Anh, GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, GS.TS. Trần Thanh Hải, GS.TS. Châu Văn Minh, GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, GS. Guy Thwaites – nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam (Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford) GS.TS. Nguyễn Thục Quyên – nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài (Trường Đại học California tại Santa Barbara, Mỹ).

Tham dự phiên họp còn Thứ trưởng Phạm Công Tạc – Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng một số thành viên Ban Tổ chức giải thưởng, Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) một số cơ quan báo chí, truyền thông tham dự đưa tin (phiên khai mạc).

Toàn cảnh phiên họp

Sáu (06) thành viên dự họp tại Hà Nội (GS.TS. Châu Văn Minh do có việc đột xuất, không thể tham dự nên đã gửi ý kiến đánh giá để HĐGT xem xét) kết nối trực tuyến với GS. Guy Thawaites, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên tại TP. Hồ Chí Minh và GS.TS. Nguyễn Thục Quyên tại Mỹ.

Phát biểu khai mạc phiên họp HĐGT, Thứ trưởng Phạm Công Tạc – Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết đây năm thứ 7 Giải thưởng được tổ chức, đến nay uy tín của Giải thưởng đã được khẳng định nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng các nhà khoa học. Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học thành viên Hội đồng Giải thưởng, thành viên các Hội đồng khoa học ngành của Quỹ đã luôn giữ tinh thần, trách nhiệm trong công tác đánh giá xét chọn Giải thưởng. Thứ trưởng khẳng định, uy tín sđánh giá công tâm của Hội đồng Giải thưởng đã góp phần tạo nên chất lượng của Giải thưởng.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc – Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu tại phiên họp

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 được khởi động từ tháng 11/2019, Quỹ – quan thường trực của Giải thưởng đã tiếp nhận tổng số 48 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Trong tháng 2/2020, các Hội đồng khoa học ngành đã tổ chức đánh giá  đề cử tám (08) hồ sơ để tiếp tục xét chọn tại Hội đồng Giải thưởng. Tám (08) đề cử Giải thưởng năm nay gồm năm (05) đề cử Giải thưởng chính cho các lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học Khoa học Y dược, ba (03) đề cử Giải thưởng trẻ cho các lĩnh vực Toán học, Vật lý Khoa học Nông nghiệp. Theo quy trình đánh giá, các hồ sơ được đề cử cũng đã được gửi xin thêm đánh giá của các nhà khoa học quốc tế. Trước phiên họp đánh giá tại HĐGT, các thông tin về phản biện đã được gửi tới các thành viên HĐGT.

Tại phiên họp HĐGT, GS.TSKH. Ngô Việt Trung – Chủ tịch HĐGT cho biết, chất lượng các hồ sơ năm nay đều rất tốt. Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học được đề cử Giải thưởng đều được đăng trong các tạp chí thuộc nhóm 5%, 10% các tạp chí hàng đầu trong các chuyên ngành nghiên cứu (theo xếp hạng Scimago). Có những công trình được đăng trong các tạp chí xuất sắc của ngành. HĐGT chính thức làm việc kín sau khi Chủ tịch HĐGT thông qua nguyên tắc phương thức làm việc.