Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Sau hơn 5 năm triển khai, Giải thưởng đã dần khẳng định được uy tín với việc tổ chức hoạt động Giải thưởng một cách nghiêm túc,  đánh giá xem xét Giải thưởng một cách khách quan bởi các Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng giải thưởng uy tín và trách nhiệm. Các công trình đoạt giải và công trình đề cử của các Hội đồng khoa học ngành là các công trình khoa học có chất lượng, được các nhà khoa học trong lĩnh vực đánh giá cao.

Giải thưởng cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng khoa học Việt Nam. Hàng năm, Quỹ nhận được nhiều hồ sơ tham gia Giải thưởng từ các nhà khoa học và các tổ chức KH&CN.

Để thực hiện đề xuất và xem xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đề nghị các tổ chức KH&CN, các trường đại học, các viện nghiên cứu tập hợp, đề cử các nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc thuộc tổ chức mình để xét tặng Giải thưởng. Việc đề cử các nhà khoa học xuất sắc tham dự Giải thưởng thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng của các tổ chức KH&CN đối với kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong đơn vị.

Chúng tôi cũng mong nhận được các đề cử của các nhà khoa học đối với các công trình khoa học của đồng nghiệp, các tự đề cử của các nhà khoa học.

Hồ sơ đề cử gửi đến Quỹ trước ngày 31/12/2018. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2019/

Trân trọng cảm ơn!