Gần 100 hồ sơ đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

  • NAFOSTED 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024, Quỹ đã nhận được tổng số 98 hồ sơ trong 14 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.
Thông tin trên được đưa ra tại Phiên họp Ban Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 diễn ra ngày 11/1/2024 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái – Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng tham dự và chủ trì Phiên họp.
Tại Phiên họp, đại diện Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia – Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã báo cáo tổng hợp công tác triển khai Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 và một số nội dung liên quan xin ý kiến các thành viên Ban tổ chức.
Theo báo cáo, Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN. Một trong những điểm mới của Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN là Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử thay vì các nhà khoa học tự ứng cử như trước.
Toàn cảnh Phiên họp Ban Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024.
Trong tổng số 98 hồ sơ được đề cử có 76 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 22 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Hiện, ngành Vật lý có 18 hồ sơ đề cử và đây cũng là ngành có nhiều hồ sơ nhất. Trong thời gian tới, Cơ quan Thường trực sẽ kiểm tra tính hợp lệ và chuẩn bị tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng xét tặng Giải thưởng.
Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ban tổ chức cơ bản nhất trí với các dự thảo của cơ quan Thường trực; một số ý kiến bổ sung nhằm chi tiết hơn về kế hoạch tổ chức như: Kế hoạch đánh giá hồ sơ và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024; Công tác truyền thông Giải thưởng cần được mở rộng…
Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Trần Hồng Thái chỉ đạo Cơ quan Thường trực Giải thưởng phối hợp các đơn vị chuyên môn có phương án nghiên cứu, rà soát thật kỹ hồ sơ đề cử để chuẩn bị cho công tác đánh giá xét chọn. Thứ trưởng cũng lưu ý cần tăng cường, đẩy mạnh hoạt động truyền thông Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội nhằm tan tỏa Giải thưởng một cách tốt nhất.
Thứ trưởng Trần Hồng Thái – Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu tại Phiên họp.
Công tác xét chọn Giải thưởng sẽ kéo dài đến tháng 4/2024 và dự kiến trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2024.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN